Konstrukcja

maszyna w trakcie przyszywania materiału

Posiadamy komputerowy system wspomagania produkcji bazujący na programie AUTO-CAD.
-Oferujemy cyfrową digitalizację z dokładnością do 0,1 mm,
-cyfrową obróbkę szablonów,
-stopniowanie form odzieżowych z uwzględnieniem tabeli wymiarów lub tworzenie własnego stopniowania wg przestawionych zaleceń,
-tworzenie gotowych układów kroju, przy którym zużycie materiału jest dużo oszczędniejsze,
-wydruk gotowych układów szablonu na papierze termo-przylepnym,
-dostosowanie układu do szerokości materiału i długości stołu oraz możliwość zastosowania nadanych przerw i instrukcji przy układaniu form, a także automatycznego układania form, które wymagają pasowania wzoru,
-przesyłanie szablonów w formie elektronicznej,
-pełną archiwizację z dostępem zabezpieczonym hasłem.

Zapewniamy udostępnienie na wyłączność gotowych szablonów oraz gwarantujemy, że nie zostaną one nigdy wykorzystane w innych projektach.